Project Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het organiseren en begeleiden van interne workshops t.b.v.:

  • Bewustwording bij medewerkers aangaande online mogelijkheden intranet en website.
  • Verzamelen van input t.b.v. ontwikkeling nieuwe website en intranet.

Ontwikkeling van een Plan van Aanpak t.b.v. de ontwikkeling van een nieuwe website en een nieuw intranet.