Advies projecten

Project Studio Parkers

Voorzitter van sessies met focusgroepen uit het onderwijs, voor science center Nemo. Ten behoeve van een optimalisatie van het onderwijsaanbod van Nemo.

Project Gemeente Medemblik

Screening van bestaande website ontwikkeling t.b.v. succesvolle doorontwikkeling.

Project Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het organiseren en begeleiden van interne workshops t.b.v.:

 • Bewustwording bij medewerkers aangaande online mogelijkheden intranet en website.
 • Verzamelen van input t.b.v. ontwikkeling nieuwe website en intranet.

Ontwikkeling van een Plan van Aanpak t.b.v. de ontwikkeling van een nieuwe website en een nieuw intranet.

Project Ons Tweede Huis

Het opzetten en uitvoeren van een intranet-gebruikersonderzoek en de daaraan gekoppelde adviesrapportage voor een nieuw intranet.

Project Gemeente Purmerend

Projectmanagement en advies bij de (concept)ontwikkeling van:

 • Een nieuwe website, inclusief een nieuw content management systeem.
 • Een nieuw intranet, inclusief een nieuw content management systeem.

Het beschrijven van een nieuwe beheerorganisatie t.b.v. website en intranet.

Project Gemeente Amsterdam-Noord

Advies en projectleiding bij:

 • Conceptontwikkeling van een online Raadsinformatieysteem.
 • Implementatie van een nieuw Bestuursinformatiesysteem.
 • Formulierkoppelingen met het Documentmanagementsysteem.

Project HVO-Querido

 • Opzetten en uitvoeren gebruikersonderzoek intranet
 • Opstellen adviesrapportage intranetontwikkeling
 • Aansturing conceptontwikkeling nieuw intranet
 • Beschrijven van een nieuwe beheerorganisatie