Advies bij ontwikkeling en implementatie

Bij de ontwikkeling van online informatie- en communicatiemedia is het als bedrijf of opdrachtgever soms lastig de juiste keuzes en inschattingen maken. Keuzes in technologie (maatwerk en standaard), leveranciers, maar ook inhoudelijke en functionele keuzes voor gebruikers en doelgroepen.

De specifieke kennis is niet altijd in huis of wensen en ideeën zijn lastig om te zetten naar een gedegen plan en kostenraming. En hoe zorg je ervoor dat alles straks ook tot het gewenste gebruik of rendement leidt?

Mijn advieswerkzaamheden zijn gericht op een effectieve ondersteuning of sturing bij de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en adoptie van online media. Waaronder websites, intranetten, sociale media, webapplicaties en database publishing systemen, etc.

Ik biedt daarin een ruime ervaring met deze ontwikkelingen en een gerichtheid op bruikbare kwalitatieve adviezen en oplossingen die aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen.

Stuur vrijblijvend een e-mail of neem telefonisch contact op bij vragen of voor een afspraak.

c-mail1